Schweppes

Privacy beleid

Dit privacybeleid legt uit hoe we persoonsgegevens gebruiken die het bedrijf verzamelt of genereert zowel in verband met deze website als met onze producten en diensten.

In dit beleid is de verwijzing naar het ‘Bedrijf’ van toepassing op Europese vestigingen van Suntory Beverage & Food Europe zoals hieronder aangegeven:

 • Lucozade Ribena Suntory
 • Lucozade Ribena Suntory Ireland
 • Orangina Schweppes France
 • Orangina Schweppes Belgium
 • Schweppes Suntory Espana
 • Schweppes Suntory Portugal
 • Schweppes International Limited
 • Orangina Schweppes Poland
 • Citresa

De lijst hieronder geeft een opsomming waarop dit privacybeleid betrekking heeft en u kunt op de titels hieronder klikken om naar een bepaalde sectie te gaan.

 • ACHTERGROND
 • DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WE AANBIEDEN
 • DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
 • HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE
 • VRIJGAVE VAN UW INFORMATIE AAN EXTERNE PARTIJEN
 • INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
 • HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE
 • HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
 • UW RECHTEN
 • VRAGEN EN BEDENKINGE

ACHTERGROND

Het bedrijf SBFE EEIG met zijn vestigingsplaats in Neuilly sur Seine , aan de 40-52 boulevard du Parc 92200, in Frankrijk, verzamelt en gebruikt bepaalde persoonsgegevens. Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat het de persoonsgegevens gebruikt overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming.

We respecteren de privacy en doen er alles aan om al uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit privacybeleid regelt de manier waarop ons bedrijf omgaat met persoonsgegevens tijdens het uitvoeren van commerciële activiteiten.

We gebruiken de volgende definitie in dit privacybeleid:

Persoonsgegevens” betekent alle informatie in verband met een levend individu dat geïdentificeerd kan worden aan de hand van die gegevens of aan de hand van die gegevens en andere informatie die in het bezit is van, of waarschijnlijk in het bezit kan komen van ons bedrijf (of van vertegenwoordigers of van dienstverleners ervan). Naast feitelijke informatie omvat het elke uitdrukking of opinie over een individu en alle indicaties van intenties van het bedrijf of van een andere persoon met betrekking tot een individu.

DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WE AANBIEDEN

Dit privacybeleid heeft betrekking op de volgende categorieën van informatie die we over u verzamelen wanneer we de volgende producten en diensten aanbieden:

 • Informatie die we ontvangen via onze websites;
 • Informatie die we ontvangen via onze activiteiten;
 • Informatie die we ontvangen via de productie en de verkoop van onze producten.

DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Veel van de activiteiten van ons bedrijf,vereisen dat we persoonsgegevens over u verkrijgen om de diensten te verlenen of de verplichtingen na te komen die we zijn aangegaan. In verband met elk van de activiteiten zullen we de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

- Informatie die u aan ons verstrekt. Dit bestaat uit informatie over u die u aan ons verstrekt. De aard van de persoonsgegevens waar wij naar kunnen vragen, kan bestaan uit (bij wijze van een niet-limitatieve lijst):

 • basis persoonsgegevens (zoals voornaam; achternaam; positie in het bedrijf; bedrijfsnaam; e-mailadres bedrijf; zakelijk telefoonnummer; zakelijk adres; stad; postcode; land);
 • alle informatie die uw wenst te delen op onze internetfora en beschouwd kan worden als persoonsgegevens. (Onthoud dat ons bedrijf geen informatie verzamelt die opgenomen is op onze internetfora samen met persoonsgegevens van uw gebruikerscentrumaccount of profiel);

- Informatie over u die we verzamelen of genereren. Dit bestaat uit (bij wijze van niet-limitatieve lijst):

 • een bestand met uw contactgeschiedenis die wordt gebruikt voor onderzoeksdoeleinden zodat we kunnen nagaan of u tevreden bent met de diensten die we u hebben aangeboden;
 • gegevens over activiteiten met betrekking tot het gebruik van beschermde documenten, zoals het wijzigen van de toestemmingen van een document en informatie met betrekking tot het individu dat deze activiteit uitvoerde.

- Informatie die we verkrijgen via andere bronnen.

- Cookies.

 • Wanneer u onze websites bezoekt, worden er cookies gebruikt om technische informatie te verzamelen over de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt.
 • Voor meer informatie over de gebruikte cookies, zie ons Cookiebeleid van de website.

-Geanonimiseerde gegevens

 • Naast de categorieën van persoonsgegevens die hierboven zijn beschreven, zullen wij ook verder geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet herleidennaar een bepaald individu.

- Kinderen

We nemen de bescherming van privacy kinderen serieus. We gebruiken deze website in naleving van alle toepasselijke wetgevingen in de landen waarin wij onze activiteiten voeren.

Kinderen onder de 13 jaar moeten ouderlijke toestemming hebben of die van een voogd voordat ze persoonsgegevens mogen verstrekken aan de website of een van onze producten of diensten mogen gebruiken. We zullen, zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, niet eisen of verlangen dat kinderen onder deze leeftijd meer persoonsgegevens verstrekken dan redelijk is vereist om te kunnen deelnemen aan de toepasselijke activiteit op de website of om gebruik te maken van onze producten en diensten.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor gevallen waarin minderjarige personen al hun persoonsgegevens doorsturen via deze website.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE

Uw persoonsgegevens kunnen door ons bewaard en verwerkt worden op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden:

 • voor voortdurende beoordeling en verbetering van de informatie die zich op onze websites bevindt om ervoor te zorgen dat ze gebruiksvriendelijk is en om potentiële storingen of cyberaanvallen te voorkomen;
 • om uw vraag naar onze activiteiten, waar dit van toepassing is, te beoordelen;
 • om klanten aan te melden voor onze activiteiten;
 • om gebruikers aan te melden zodat zijgebruik kunnen maken van het gebruikerscentrum;
 • voor statistische controle en analyse van actuele aanvallen op apparaten en systemen en voor de voortdurende aanpassing van de oplossingen die voorzien zijn om apparaten en systemen tegen actuele aanvallen te beschermen;
 • om feedback over onze producten of diensten te begrijpen en snel en makkelijk meer informatie te geven over het gebruik van deze producten en diensten;
 • om met u te communiceren zodat we u diensten kunnen verlenen en informatie kunnen geven over onze activiteiten, ons bedrijf en onze producten;
 • voor een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s;
 • om uw behoeften en interesses te begrijpen;
 • voor het beheer en de administratie van onze activiteiten;
 • om toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en de interne beleidslijnen en procedures na te leven en de naleving ervan te beoordelen; of
 • voor het beheer en het onderhoud van databanken die persoonsgegevens bewaren.

Wanneer we persoonsgegevens gebruiken, zorgen we ervoor dat het gebruik ervan in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. De wetten en voorschriften stellen ons in staat en schrijven ons voor om de persoonsgegevens te gebruiken om diverse redenen, onder andere:

 • omdat we onze contractuele verplichtingen met klanten moeten nakomen;
 • omdat we uw toestemming hebben verkregen;
 • omdat we wettelijke en regelgevende verplichtingen hebben die we moeten uitoefenen;
 • omdat we dit eventueel moeten doen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen of in het kader van gerechtelijke procedures;
 • omdat het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven, noodzakelijk is voor onze rechtmatige zakelijke belangen, onder andere:
  – om ons effectief en efficiënt onze bedrijfsvoering te laten managen en te beheren;
  – om de naleving van interne beleidslijnen en procedures te handhaven;
  – om het gebruik van onze auteursrechtelijke materialen te controleren;
  – om snel en makkelijk toegang te bieden tot informatie over ons bedrijf, onze activiteiten en onze producten;
  – om optimale, actuele beveiligingsoplossingen aan te bieden voor mobiele apparaten en IT-systemen; en
  – om meer kennis te vergaren over actuele veiligheidsrisico’s aangaande internetbeveiliging zodat we onze beveiligingsoplossingen kunnen bijwerken en aanbieden op de markt.

We zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van ons bedrijf die hiervoor een reden hebben omwille van de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid.

VRIJGAVE VAN UW INFORMATIE AAN EXTERNE PARTIJEN

We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de Suntory bedrijvengroep voor de hierboven beschreven doeleinden:

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen buiten de Suntory groep voor de volgende doeleinden:

 • met onze zakelijke partners. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op onze partners bij wie u of uw bedrijf of uw organisatie onze producten heeft gekocht. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden overgedragen aan een zakelijke partner die contractueel verplicht is om te voldoen aan gepaste gegevensbescherming en de relevante wetgeving aangaande privacy en vertrouwelijkheid;
 • met externe agenten en onderaannemers zodat zij ons diensten kunnen verstrekken (bijvoorbeeld, de boekhouders, professionele adviseurs, IT en communicatieverstrekkers en incassobureaus van het bedrijf). Deze externe partijen zullen verplicht worden om passende bescherming van de gegevens te voorzien en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid;
 • in de mate waarin dit vereist is door de wet en de voorschriften, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting (inclusief, zonder beperking om te voldoen aan vereisten van fiscale verslaggeving en vrijgave aan toezichthouders), of om hun wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • als we onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen in welk geval de kans bestaat dat we uw persoonsgegevens moeten vrijgeven aan de kandidaat-koper voor duediligence doeleinden; en
 • als we worden overgenomen door een externe partij in welk geval uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, zullen worden vrijgegeven aan de externe koper.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons bedrijf opereert wereldwijd. Onze klanten en onze activiteiten zijn dus verspreid over de hele wereld. Als gevolg daarvan gebeurt de verzameling en overdracht van uw persoonsgegevens op internationale basis. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens kunnen overdragen naar locaties buiten uw land.

Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen naar een ander land buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat ze beschermd zijn en worden overgedragen op een wijze die voldoet aan de wettelijke vereisten. In verband met gegevens die worden overgedragen buiten Europa, bijvoorbeeld, kan dit gebeuren op een van volgende wijzen:

 • de Europese Commissie kan oordelen dat het land waar we de gegevens naartoe sturen, voldoende bescherming biedt voor persoonsgegevens;
 • de ontvanger kan een contract hebben ondertekend dat gebaseerd is op “standaard contractuele bepalingen” die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die hen verplichten om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • wanneer de ontvanger zich in de VS bevindt, kan deze een gecertificeerd lid zijn van het EU-US Privacyschildregister; of
 • in andere omstandigheden kan de wet ons toestaan om anderszins uw persoonsgegevens buiten Europa over te dragen.

Door ons te contacteren zoals beschreven in paragraaf 10, kunt u meer informatie krijgen over de mate van bescherming die aan uw persoonsgegevens wordt gegeven wanneer ze buiten Europa worden overgedragen (inclusief een kopie van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die wij hebben opgenomen met de recipiënten van uw persoonsgegevens).

HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE

We hebben controles ingevoerd om de veiligheid van uw informatie en informatiesystemen te handhaven. Klantenbestanden worden beschermd met veiligheidsmaatregelen naargelang de gevoeligheid van de desbetreffende informatie. Er zijn gepaste controles (zoals beperkte toegang) voorzien op onze computersystemen. Fysieke toegang tot plaatsen waar persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, is beperkt tot bevoegde medewerkers.

Als een voorwaarde voor tewerkstelling, zijn onze medewerkers verplicht om alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief de wet aangaande gegevensbescherming, na te leven. De toegang tot gevoelige persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die dit nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen. Ongeoorloofd gebruik of vrijgave van vertrouwelijke informatie van een SBFE-entiteit door een van onze medewerkers is verboden en kan aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen.

Wanneer u een van onze medewerkers contacteert in verband met uw bestand, kan het zijn dat men u enkele persoonsgegevens vraagt. Dit soort veiligheidsmaatregel is ontworpen om ons ervan te verzekeren dat alleen u, of iemand die daarvoor door u is gemachtigd, toegang heeft tot uw bestand.

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren, zal variëren en worden bepaald door de volgende criteria:

 • het doeleinde waarvoor we ze gebruiken, bijvoorbeeld de duur van uw contract met ons. We zullen de gegevens moeten bewaren zolang als nodig is voor dat doeleinde; en
 • wettelijke verplichtingen – wetten en voorschriften kunnen een minimumperiode voorzien waarin wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.

UW RECHTEN

In al de bovenstaande gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, heeft u misschien de volgende rechten en in de meeste gevallen kunt u deze gratis uitoefenen.
Deze rechten omvatten:

 • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en inzage in de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • het recht om te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Onthoud echter dat we desondanks misschien nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als we een rechtmatige reden hebben om dit te doen. Zo bestaat, bijvoorbeeld, de kans dat wij persoonsgegevens over u moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • in sommige omstandigheden, het recht om enige persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en elektronisch leesbaar formaat en/of verzoek dat we die gegevens aan een externe partij overdragen waar dit technisch mogelijk is. Gelieve te noteren dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons bedrijf heeft bezorgd;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze niet correct zijn of onvolledig;
 • het recht om te vragen om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Onthoud dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen maar waarin we wettelijk het recht hebben om ze te bewaren;
 • het recht om bezwaar te maken of om ons te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in bepaalde omstandigheden. We herhalen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u bezwaar kunt maken of ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, maar waarin we wettelijk het recht hebben om dat verzoek te weigeren; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder op de veiligheid als u denkt dat uw rechten door ons geschonden worden;
 • het recht om ons te voorzien van instructies betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens na uw dood.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren met de gegevens die zijn vermeld in paragraaf 10 hieronder.

VRAGEN EN BEDENKINGEN

Als u nog vragen of bedenkingen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, of over dit beleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming middels dit e-mailadres: GDPR.Info@suntory.com

We zijn meestal in staat om uw vragen betreffende uw privacy snel en effectief te beantwoorden. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van onze functionaris voor gegevensbescherming ontvangt, kunt u met uw vragen terecht bij de desbetreffende toezichthouder voor privacy in uw jurisdictie. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
DBezuidenhoutseweg 30,
2594 AV,
Den Haag
Het telefoonnummer is 088 – 1805 250

Omdat ons bedrijf vestigingen heeft in verschillende Europese landen, kan uw vraag, afhankelijk van de aard daarvan, worden doorverwezen naar onze gemeenschappelijke toezichthoudende autoriteit middels onderstaande contactinformatie:

CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris.